WHR ATIK ISI DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

  • Anasayfa //
  • WHR ATIK ISI DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

Enerji maliyetlerinin büyük önem taşıdığı günümüzde, kaynakları verimli kullanmak işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Sintek çimento sektörü, alçı sektörü, demir-çelik endüstrisi ve cam sanayinde atık gazlardan enerji üretmektedir. WHR, Waste Heat Recovery kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve Türkçe'ye "Atık Isı Geri Kazanımı" olarak çevrilebilir. Başta çimento sektörü olmak üzere, demir-çelik ve cam sanayi gibi yüksek ısıl işlemlere sahip olan proseslerde kullanılmayan ısıl enerjiden, elektrik enerjisi üretimi teknolojisidir. WHR sistemlerinin en önemli özelliği, üretilen enerjinin ekonomik ve çevre dostu olmasıdır.Enerji fiyatlarının ve enerji verimliliği bilincinin artması ile WHR sistemlerinin sanayide kullanımı gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. WHR sistemlerinde temel ekipmanlar boyler, türbin, jeneratör, toz çökeltme sistemi, soğutma kulesi ve kimyasal arıtma sistemidir.

Yüksek Teknoloji

Bu sistemlerde kullanılan boylerler genelde özel tasarlanmış, yüksek teknolojili tek kademeli, çift kademeli ya da flaşörlü boylerlerdir. WHR sistemleri genel olarak yüksek sıcaklıklı atık gazlar için klasik buhar teknolojili ya da düşük sıcaklıklı atık gazlar için organik Rankine dönüşümü teknolojili olabilir. Klasik buhar kullanan sistemlerde ısıl değeri yüksek olan atık gazın enerjisinden boylerdefaydalanılarak buhar üretilir.

Elektrik Enerjisi Üretimi

Daha sonra bu buhar türbine gönderilerek jeneratör yardımı ile elektrik enerjisi elde edilir. Türbin çıkışından elde edilen su soğutularak yeniden kullanılmak üzere kimyasal arıtma ünitesine gönderilir.

Yaygın Kullanım

WHR sistemlerinin özellikle çimento sektöründe kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Çimento fabrikalarının 280-350°C arasındaki ön ısıtıcı sonrası atılan gazlardan ve soğutma çıkışında 250-300°C olan ve çoğunlukla direktolarak atmosfere atılan gazlardan elektrik elde etmek mümkündür. Ortalama 3200 ton/gün klinker üretimine sahip bir klinker üretim hattından,kullanılan teknolojiye ve hammaddenin rutubetine bağlı olarak 3,0 ila 6,0 MW arasında bir elektrik enerjisi elde edilebilmektedir.

WHR - Atık Isı Geri Dönüşüm Sistemlerinin Faydaları ve Hedefleri

Enerji Tasarrufu ve Çevre

Enerji Tasarrufu ve Çevreyi Korumayı esas alarak projeler yürütme

Hizmet Politikaları

Enerji Tasarrufu ve Çevreyi Korumada Hükümet Politikasına Karşılık Verme

Yüksek Kazanç

Tesisin Kârlılığını Arttırması sayesinde çözüm ortaklarımıza bol kazanç sağlama