DEĞERLERİMİZ

Güvenirlilik

Çalışma organizasyonumuzu güvenirlilik prensibi ile şekillendiriyoruz.

Şeffaflık

Kamuoyu ve iş ortaklarımız ile çalışmalarımızı şeffaflık ilkesine uygun olarak paylaşıyoruz.

Bütünlük

Çalışma planlarımızda bütünlüğe önem veriyoruz.

Değişime ve gelişime açık

Sektörümüzün yeniliklerini takip ediyoruz; gelişiyor ve büyüyoruz.

Dinamizm

Sintek ailesi olarak takım çalışmasına önem veriyor, takım dinamiğimizi hep yüksek tutuyoruz.

Çevreye ve insana saygı

Projelerimizde temel değerlerimizi koruyor, çevreye ve insana saygı duyarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Takım çalışmasına olan inanç

Takım çalışmasına olan inancımızı projelerimize yansıtıyoruz.