DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Hizmet Türlerimiz

Çok yönlü projeler için bilim ve teknolojiye dayanan çözümler üretmekteyiz. Yapılan işlerin kaliteli, sistemli ve bilimsel çalışmalara ile gerçekleştirilmesinin yanı sıra sonuç odaklı olunması önceliklerimiz arasındadır. Hizmet alanlarımız dâhilindeki bir proje için işlevsel uzmanlık bilgisi (planlama, araştırma, proje, mühendislik, ihale, tedarik, inşaat denetimi, kalite kontrolü, işletme devreye alma) sağlamaktayız.

Hizmet alanlarımız dâhilindeki bir proje için işlevsel uzmanlık bilgisi (planlama, araştırma, proje, mühendislik, ihale, tedarik, inşaat denetimi, kalite kontrolü, işletme devreye alma) sağlamaktayız.

Proje Hazırlama

İşverenlerimize projelerinin kavramsal planlama aşamasında ve proje belirleme aşamasında destek vermekteyiz. İhtiyaçların belirlenmesi, kavramsal proje planlaması, proje hedeflerinin geliştirilmesi, kaynak değerlendirme, araştırmalar, risk analizleri, detaylı proje planlaması, proje tasarım, fizibilite çalışması, ön tasarım, çevresel etki değerlendirme, maliyet keşfi, ihale dokümanları, ihale değerlendirme ve sözleşme konularında hizmet sunmaktayız.

Uygulama ve Devir - Teslim

Proje uygulama ve Proje devir teslimi hizmetlerimiz ile ilgili olarak işverenlerimize proje faaliyetlerinin üretim aşamasında; planlama, izleme, değerlendirme ve kontrolünde destek vermekteyiz. Proje yönetim faaliyetlerimiz; zaman, maliyet, kalite yönetimini kapsamaktadır.

İşletme ve Bakım

İşletme ve Bakım hizmetlerimiz ile ilgili olarak işverenlerimize işletme aşamasında geliştirilmiş performans için idari ve teknik kapasitelerini arttırmak amaçlı destek vermekteyiz.

Yönetim Danışmanlığı

İşverenlerimize kapasite ve performanslarında fark ve devamlılık yaratacak iyileştirmeler konusunda destek vermekteyiz. Bu bağlamda uzman ekibimiz ile İşverenlerimize; kapasite artırımı, organizasyonlarını iyileştirme ve performanslarını iyileştirme, operasyonel performans dönüşümü konularında, stratejiden ve verimliliğe uzanan geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.

Bu bağlamda hedefimiz İşverenlerimizin;

 • Rekabet gücünü arttırmak,
 • İç organizasyonu güçlendirmek ve geliştirmek,
 • Yönetim ve karar verme süreçlerini geliştirmek,
 • Maliyetlerini azaltmak,
 • Cirolarını arttırmak,
 • Stratejik yönetim tekniklerini geliştirmek,
 • Finansal kaynak alanlarını arttırmak,
 • Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlamak,
 • Fizibilite çalışmalarını hazırlamak,
 • Verimliliklerini arttırmak,
 • Vergi yüklerini azaltmak,
 • Bilgi sistemlerini geliştirmek,
 • Uluslararası pazarlara hazırlamak,
 • Müşteri portföylerinin geliştirilmesini sağlamaktır.