KALİTE POLİTİKAMIZ

ÇİSK POLİTİKASI

Yönetim anlayışını, sürekli gelişme felsefesini, yönetimlerini ve sistemlerini tüm süreçlerde ÇEVRE, İSG ve KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ’ne uygun hale getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, tüm personele özümsetmek ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü, çevre ve risk kontrolünü artırmaktır.

İnşaat sektöründeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip eder, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini Çevre, İSG ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılarız.

Çağdaş yönetim bilinciyle ve çalışanların kuruluşumuzun özünü oluşturduğu düşüncesiyle hareket eder, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyarız. Çalışanlarımız bizim için değerlidir.

Bugüne kadar yaptığımız ve ileride yapacağımız tüm işlerde, işin kaliteli, ilk defada, zamanında ve her zaman doğrusunu yapma arzusuyla çalışırız.

Her türlü hizmet faaliyetleri süresince; ekolojik dengeye zarar vermemek, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek,kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamaya çalışırız.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri aynı hassasiyetle izler, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı gösteririz.

İlgili tarafların çevre bilincinin gelişmesi için çalışmalarda bulunuruz.

Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlarız.

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaya çalışırız.

Çevre, İSG ve Kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeye ve iyileştirmeye çalışırız.

07.03.2017/ Rev No.00, ÇİSKPO 01


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 ile ilgili Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulması kapsamında;

 

·         Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla firmamızda bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak,

·         Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,

·         Bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakları sağlamak ve devamlılığını sağlamak,

·         Tüm personelin ve iş ortaklarının; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği BGYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,

·         BGYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek;


 BGYS politikamızdır.


10.05.2022


GENEL MÜDÜR


BGEK –EK–3/REV 00

  • GÜVENİLİR
  • ESNEKLİK
  • KALİTE
  • TEKNOLOJİ
  • DESTEK
  • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ