FGT - FGD Hizmetleri

FGD olarak bilinen baca gazı desülfürizasyon teknolojisi, fosil yakıtla çalışan termik santrallerde bacadan atılan yanma gazından sülfür oksit (SO2)’nin ayrıştırılma işlemidir. Asit yağmurlarının sebebi olan sülfür dioksitin termik santrallerdeki emisyon miktarının elimine edilmesinde, bir çok ülkede günümüzde caydırıcı yasalar yürürlükte bulunmaktadır.

FGD sisteminin termik santrallerin sülfür dioksit emisyonunda ortalama iyileştirmesi genellikle %99 seviyelerindedir. Uygulama bakımında farklılıklar gösteren FGD sistemi, temelde alçıtaşının oksidasyonunu baz alan ıslak FGD (wet FGD) ve kuru sorbent enjeksiyonunun kullanıldığı kuru FGD (dry FGD) olmak üzere ikiye ayrılır.

Islak tip FGD sistemlerinde Yüksek SO2 geri kazanımı, absorpsiyon kimyasallarının geniş uygulanabilirliği ve kimyasal prosesin yönetiminde büyük çapta bir bilgiye gerek duyulmaması bu prosesin avantajları arasında yer almaktadır. Bu sebeple kullanılan en yaygın baca gazı arıtma sistemidir. Islak FGD sistemi yan ürünü kuru, toz halinde bir katı artıktır ve bileşenlerine bağlı olarak stabilizasyondan sonra dolgu malzemesi (örn. Yol yapımı) olarak da kullanılabilir.

Kuru tip FGD sistemi ise düşük yatırım sermayesi ve enerji maliyeti, daha az alan ihtiyacı ve su kullanımındaki tasarruf sebebiyle tercih edilmektedir. Sintek olarak anahtar teslim sunduğumuz çözümlerimizde firmaların mevcut durumları göz önünde bulundurularak her iki tip baca gazı arıtma sisteminde çalışma yapabilmekteyiz.

medcem-cimento